T
E
L
 
737 169 451


Trening uwagi

Attention Autism

NABÓR NA ZAJĘCIA GRUPOWE DZIECI 2-6 LAT!!!!!

ŚRODA GODZINA 16:00

WTOREK GODZINA 10:00


Aby efektywnie się komunikować potrzebujemy przyswoić szereg bazowych umiejętności- wspólne pole uwagi, koncentracja na innej osobie, kontakt wzrokowy, naśladowanie i umiejętność naprzemiennej interakcji. Tego właśnie uczy program attention autism, który jest swoistym zaproszeniem dziecka do dzielenia wspólnego pola uwagi, do wspólnej  zabawy i aktywności.

Trening koncentracji uwagi programem Attention Autism opracowany przez Ginne Davis to innowacyjna w Polsce metoda nauki koncentracji uwagi dla wszystkich dzieci z trudnościami w koncentracji uwagi- w tym również dla dzieci ze spektrum autyzmu,  nadpobudliwych psychoruchowo czy niepełnopsrawnych intelektualnie.

Program ma na celu wzbudzenie wewnętrznej motywacji dziecka do koncentracji uwagi na przedmiotach, aktywnościach ale przede wszystkim na innej osobie, najpierw dorosłej a kolejno rówieśnikach.

Metoda Attention Autism skupia się głównie na pracy nad koncentracją uwagi w grupie, dlatego, że jest to najlepsza i najdogodniejsza sytuacja uczenia naszych podopiecznych relacji z drugim człowiekiem – komunikacji, czekania na swoją kolej, współdziałania.Jednak z powodzeniem można go też wykorzystać w pracy indywidualnej.

Program składa się z 4 poziomów:

1.      Skupienie uwagi- nauka skupienia uwagi odbywa się kilkakrotnie podczas 45 minutowych zajęciach- terapeuta wyciąga z wiaderka ciekawe rekwizyty, zabawki którymi stara się zachęcać i skupiać uwagę dziecka (ten etap w przypadku dzieci z dużymi trudnościami w koncentracji uwagi trwa od 4-6 spotkań)

2.      Budowanie uwagi- to czas kiedy staramy utrzymać  koncentrację uwagi dziecka przez dłuższy okres poprzez skupienie uwagi na aktywnościach wykonywanych przez terapeutę

3.      Gra grupowa (zmiana)- na tym poziomie aktywności jest tak dobierana, aby po jej zaprezentowaniu dziecko także mogło wykonać. Na tym etapie dziecko uczy się przenoszenia koncentracji uwagi, czeka na swoją kolej, bierze udział w zadaniu, gdy przyjdzie na niego czas, a następnie wraca do grupy i obserwuje kolegów bawiących się na środku.

4.      Zajęcia przy stoliku (przejęcie)- Poziom czwarty to prezentacja aktywności przez terapeutę, następnie każde dziecko otrzymuje swoje pudełko z zadaniem. Ma podejść do stolika, wykonać zadanie, posprzątać i wrócić na środek oddającc swoje pudełko, a następnie skupiać uwagę na kształtowaniu sukcesu i zakończeniu zajęć. Dzięki temu uczy się koncentracji uwagi na swojej aktywności, naśladowaniu, niereagowaniu na dystraktory jakimi są inni rówieśnicy podczas wykonywania własnego indywidualnego zadania zwracaniu uwagi na innych podczas prezentacji przez nich wykonywanego zadania.

Attention Autism to przede wszystkim dobra zabawa, dużo uśmiechu, angażujące aktywności dające mnóstwo przyjemności i dobrych wspomnień. Są to proste zabawy z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku oraz odpowiednio zaaranżowane aktywności, dające dużo radości.


Koszt zajęć grupowych 45/40* czas trwania 45 min/

*cena dla osób posiadających karnet na inne zajęcia 

 

Napisz do nas

KREATYWNE CENTRUM ROZWOJU DZIECKA
PROGRESIK A. HAJDON

ul. Gawrzyłowska 69A
tel. 737 169 451
email: kontakt@progresik.com

www.progresik.com
progresik_debica
Progresik.Debica