T
E
L
 
737 169 451


W PARU SłOWACH O NAS

 

Kreatywne Centrum Rozwoju Dziecka PROGRESIK powstał z inicjatywy praktyków od wielu lat zawodowo pracujących z dziećmi i dorosłymi. Celem było stworzenie miejsca, w którym dzieci będą mogły w sposób kreatywny i ciekawy spędzić czas wolny a przy okazji dobrej zabawy – wszechstronnie stymulować swój rozwój. Chcemy także  stworzyć dzieciom możliwość swobodnej ekspresji siebie i umożliwić kontakt z rówieśnikami. Naszym głównym celem jest wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka oraz pomoc tym, którzy z róźnych przyczyn muszą nadrobiać jakieś braki w tym zakresie.

PROGRESIK powstał z potrzeby stworzenia wyjątkowego miejsca dla Dziecka i Rodziny.

 


mgr Agnieszka Hajdon - psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, certyfikowany edukator Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców, certyfikowany  trener uwagi metoda Attention Autism oraz trener umiejetnosci społecznych i życiowych u dzieci

To pozytywnie zakręcona marzycielka z głową pełną pomysłów. Co róź to nowy, zdarza się źe sama za nimi nie nadąźa. Uwielbia spontaniczność, kolorową, niczym nieograniczoną zabawę! Swoją kreatywność przekłada na ręcznie wykonane pomoce do zajęć. Kocha swoją pracę i szybko nawiązuje kontakt zarówno z tymi malutkimi jak i całkiem duźymi podopiecznymi!

Prywatnie mama trzech urwisów, z którymi uwielbia eksperymentować brudzić się i wygłupiać, ale teź godzinami spędzać czas nad ksiżźkami :) Pół wypłaty zostawia w internetowych księgarniach.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i dorosłymi, ukończone studia wyźsze na 2 kierunkach magisterskich: pedagogika specjalna i psychologia oraz studia podyplomowe na kierunku wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Doświadczenie nabyła pracując w Krakowskich ośrodkach dla dzieci z niepełnosprawnością, autyzmem, pracy poradnianej,  a takźe wieloletniej pracy z dziećmi z trudnościami w nawiązywaniu i podtrzymywaniu więzi. Obecnie pracuje również w Poradni gdzie udziela wsparcia dzieciom i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi, społecznymi. Brała udział w licznych szkoleniach, m. in. Terapia Rodzin,  Studium Profilaktyki Uzależnień, Trudne zachowania- pozytywne podejście, kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się, Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, Sensoplastyka® elementy, diagnostyka FASD, trening umiejętności społecznych, Pozytywna Dyscyplina- edukator dla rodziców, Trening uwagi metodą Attention Autism i wiele innych.


 


KREATYWNE CENTRUM ROZWOJU DZIECKA
PROGRESIK A. HAJDON

ul. Gawrzyłowska 69A
tel. 737 169 451
email: kontakt@progresik.com