T
E
L
 
737 169 451


REGULAMIN BAWIALNI W STYLU MONTESSORI
1. Bawialnia w stylu Montessori to bawialnia edukacyjna, z której mogą korzystać dzieci od 3 do 10 roku życia. Na bawialni mogą przebywać również młodsze dzieci, już od 1 roku życia, ale pod szczególną opieką rodzica/opiekuna prawnego i wyłacznie na jego własną odpowiedzialność gdyż na sali znajdują się również zabawki przeznaczone dla dzieci powyżej 3 roku życia.
2. Przed wejściem do Bawialni rodzice lub opiekunowie mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem.
3. Dzieci na bawialni przebywają pod opieką rodziców/ opiekunów.
4. Korzystanie z Bawialni M. przez dzieci jest odpłatne. Wstęp dla rodziców i opiekunów towarzyszących jest bezpłatny. Ceny naliczane są według przyjętego cennika. Płatność gotówką lub kartą. Opłata za  60 min:
poniedziałek- sobota – 25zł*/30 zł
* cena dla dzieci posiadających aktywny karnet na zajęcia w Progresik A. Hajdon
W przypadku rodzeństwa (drugie i kolejne dziecko płaci niższą cenę - 15 zł)
karnet zabawa (100 zł ważny 4 tygodnie)

Każda dodatkowa godzina - 15 zł
5. Dzieci, rodzice, opiekunowie mogą przebywać na terenie Bawialni wyłącznie w skarpetkach. Obuwie i okrycie wierzchnie pozostawiają w szatni.
6. Za rzeczy zagubione lub pozostawione w Bawialni Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
7. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających w Bawialni odpowiadają rodzice lub opiekunowie dzieci sprawujący nad nimi opiekę.
8. Pracownicy Bawialni sprawują nadzór i kontrolę nad prawidłowym i zgodnym z zasadami bezpieczeństwa korzystaniem z Bawialni.
9. Na terenie Bawialni w szczególności zabrania się:
- popychania innych dzieci,
- żucia gumy,
- biegania, skakania z napojami lub jedzeniem w ręku lub w jamie ustnej,
- wynoszenia zabawek oraz innych pomocy edukacyjnych należących do Bawialni,
- wnoszenia zabawek z zewnątrz,
- wspinania się po szafkach, regałach,
- niszczenia zabawek i pomocy edukacyjnych należących do Bawialni.
- korzystania z urządzeń i wyposażenia w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem, informacjami, zaleceniami i zakazami pracowników Bawialni.
10. Za szkody na mieniu lub na osobie spowodowane przez dziecko wyłączną odpowiedzialność ponosi rodzic lub prawny opiekun dziecka.
11. W trosce o zdrowie dzieci, zabrania się przebywania w Bawialni osób będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych. Personel pracujący w danym dniu może odmówić wejścia do Bawialni osobom z widocznymi oznakami infekcji.
12. Wszelkie uszkodzenia i zniszczenia zabawek i pomocy prosimy zgłaszać personelowi.
13. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez umieszczenie planowanych zmian w miejscu ogólnodostępnym w Bawialni.

Rezerwuj onlineNapisz do nas

KREATYWNE CENTRUM ROZWOJU DZIECKA
PROGRESIK A. HAJDON

ul. Gawrzyłowska 69A
tel. 737 169 451
email: kontakt@progresik.com

www.progresik.com
progresik_debica
Progresik.Debica