T
E
L
 
737 169 451

TRENING UMIEJTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Zapraszamy dzieci w wieku od 3-16 lat. Zajęcia odbywają się  w małych grupach, dobranych wiekowo oraz uwzględniających specyficzne trudności dziecka.
Na zajęcia TUS zapraszamy przede wszystkim dzieci i młodzież:
-mające trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu prawidłowych relacji społecznych  (w grupie rówieśniczej,szkole, rodzinie)
- sprawiające trudności wychowawcze 
- nieśmiałe i wycofane
- agresywne, słabo radzące sobie z własnymi emocjami
-z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem Aspargera
- z niepełnosprawnością (także niepełnosprawnościami umysłowymi w stopniu lekkim)
- niedostosowane społecznie
 -zagrożone wykluczeniem społecznym
Celem grup TUS jest między innymi:
Nauczenie zachowań społecznych
Modyfikacja dotychczasowych (najczęściej negatywnych) doświadczeń związanych z byciem w sytuacjach społecznych na pozytywne lub przynamniej neutralne
Zwiększenie komfortu i poczucia bezpieczeństwa w sytaucjach interakcji z drugim człowiekiem/ grupą
Rozwijanie umiejętności współdziałania i bycia w grupie
Rozwijanie umiejętności związanych z komunikacą interpersonalną
Rozwijanie umiejętności interpersonalnych (mających związek z emocjami, samokontrolą, radzenie sobie ze stresem, agresją)
 
Jeden cykl obejmuje 16 spotkań 45 minutowych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Grupy są grupami zamkniętymi. W wyjątkowych sytuacjach możliwe doświadczenie w trakcie trwania cyklu po wcześniejszym odbyciu indywidualnego przygotowania!
 
Grupę prowadzi dwóch Trenerów Umiejętności Społecznych i Życiowych mających wykształcenie psychologiczne i pedagogiczne oraz duże doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. 
 
Koszt udziału w grupie: płatne z góry za cały miesiąc - 180 zł (45zł /1 spotkanie)
(planowane są 4 spotkania w miesiącu).
 
Udział w grupie poprzedza wcześniejsza kwalifikacja (wywiad przeprowadzony z rodzicem/opiekunem)- koszt 120 zł /45 min/
 
Opcjonalnie koszt wydania opinii na piśmie:80zł
 
W celu zapisu skontaktuj się z namiNapisz do nas

KREATYWNE CENTRUM ROZWOJU DZIECKA
PROGRESIK A. HAJDON

ul. Gawrzyłowska 69A
tel. 737 169 451
email: kontakt@progresik.com

www.progresik.com
progresik_debica
Progresik.Debica